Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
/inne/wieza_eiffla.cur I need you.I need you.


Home Theme Hey, here's my account, soooo ask me, maybe? :D Submit
Change Luke Hemmings Fanfiction. - Wattpad →

Rozpadamy sie
Błądzimy,szukajac siebie
Zranieni, nie chciani
Pragnacy milosci
Za kazdym razem
To samo
Rozczarowanie
Za kazdym razem
Mniej siły do walki
Co gdy nam jej zabraknie
Jak wiele mozemy wytrzymać
Bez miłości.

(via pamietaj-o-mnie)

Mamy po kilkanaście lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.

W pewnym momencie jesteś tak przyzwyczajona do samotności, że tracisz zdolność kochania.

(via the-life-is-difficult)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter